Sesame

Färska sesamfrön

Sesamfrön innehåller en hög andel näringsämnen, och tahinin som utvinns ur dem ger distinkta och viktiga näringsbidrag, eftersom den är särskilt rik på protein, kalcium och fosfor. Sesam är ett av de viktigaste oljefröerna i världen och produktionen och konsumtionen av sesam har ökat dramatiskt de senaste åren. Därför har vissa typer som har negativa egenskaper och kan orsaka allvarliga hälsoskador på människor börjat dyka upp på marknaden. Därför var det nödvändigt att noggrant säkerställa produktens säkerhet från leverantörer innan den släpptes ut på marknaden.

På Sylia utför vi alla laboratorieanalyser, undersökningar och procedurer som krävs i enlighet med EU:s riktlinjer, för att säkerställa att sesamfrön är av hög kvalitet och säkra för livsmedelskonsumtion.